Samenwerken om de bereikbaarheid in Noord-Brabant te verbeteren

Deze website is een gezamenlijke dienst van Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant, SRE, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Noord-Brabant en de 68 Brabantse gemeenten. Maar de partijen achter Haalmeeruitdeweg.nl doen veel meer om de regio rijdend te houden. Hieronder een korte toelichting op de aard en focus van de ‘regionale aanpak’.

De provincie Noord-Brabant is een van de motoren van de Nederlandse economie. Maar wil die motor op toeren blijven draaien, dan moet de bereikbaarheid wel op peil blijven. Om die reden werken de overheden in Noord-Brabant op regionaal niveau samen om de bereikbaarheid te waarborgen en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Zo startten het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Noord-Brabant in september 2003 Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant. In 2004 startten de regio’s Breda, ’s-Hertogenbosch, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en West-Brabant soortgelijke samenwerkingsprojecten op onder de noemer Gebiedsgerichte Aanpak (GGA).

Het voornaamste middel dat de samenwerkende wegbeheerders binnen deze regionale projecten gebruiken, is het beter benutten van bestaande wegen. Hoe dat kan? Bijvoorbeeld door verkeerslichten slimmer in te richten en onderling te koppelen, zodat er een groene golf ontstaat. Of door met grote informatiepanelen boven de weg het verkeer de juiste weg – met de minste file – op te sturen. Door met doseerlichten op een toerit te voorkomen dat er een te grote stroom ineens op een hoofdweg komt. Maar ook door kleine aanpassingen aan de weg, zoals het verlengen van een opstelstrook bij een kruispunt. Door (turbo)rotondes te maken. De voorrangsituatie te wijzigen. Enzovoort, enzovoort.

De maatregelen sluiten het bouwen van nieuwe wegen natuurlijk niet uit. Maar het beter benutten van wegen die er al zijn, is sneller en goedkoper. Een voorwaarde is wel dat de verschillende wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten) nauw samenwerken. U heeft er immers niets aan als u vlot over een de rijksweg rijdt, om vervolgens bij de afrit muurvast te staan op een gemeentelijke of provinciale weg. Juist met het oog daarop kiezen de overheden in Brabant voor een regionale aanpak!