Disclaimer

Haalmeeruitdeweg.nl is een dienst van Provincie Noord-Brabant, Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Rijkswaterstaat Noord-Brabant en alle gemeenten in Noord-Brabant. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De in Haalmeeruitdeweg.nl participerende partijen – in het vervolg Haalmeeruitdeweg.nl genoemd – hebben deze website met uiterste zorg opgezet. Aan de website kunnen echter géén rechten worden ontleend. Haalmeeruitdeweg.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website, of voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website, of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen dan wel de onmogelijkheid (delen van) de bijbehorende diensten te kunnen gebruiken. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Haalmeeruitdeweg.nl en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Haalmeeruitdeweg.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen (delen van) de website te gebruiken en/of van diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Haalmeeruitdeweg.nl de toegang tot de webpagina monitoren.

Informatie van derden

Haalmeeruitdeweg.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Evenmin is Haalmeeruitdeweg.nl verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste documenten, teksten of afbeeldingen.